Sodan perintö

Vapaussota 1918 koskettaa jokaista suomalaista, vaikka sitä ei juhlita 6.12

Vapaussota on sota jota käydään valtiollisen vapauden saavuttamiseksi. Vapaussota 1918 ja sisällisota 1918 koskettavat sinua ja minua, jokaista suomalaista jollain tavalla.  Vapaussodasta 1918 julkaistiin sen päättymisen jälkeen sotahistoriat, Suomen Vapaussodan historia, J.O. Hannula ja

Vapaussodan historia, Kai Donner, T.H. Svedlin ja Heikki Nurmio. Nämä ovat ensimmäiset sodan 1918 tapahtumahistoriat ja niissä on yleiskuva sotatapahtumista. Teokset edustavat tutkimusta vapaussodan näkökulmasta ja ovat pääosiltaan sotilaiden kirjoittamia.

Voittajapuolen kirjoittamat historia -teokset keskittyvät sotatapahtumiin. Niissä ei kerrota sodan jälkiselvittelyistä ja terrorista. Sisällisodan terroria koskeva tutkimus alkoi kymmeniä vuosia myöhemmin. Niissä on osoitettu mm. punaisen ja valkoisen terrorin korrelaatio. Suomeksi sanottuna oma toiminta riippui siitä, mitä pahaa vastapuoli oli aiheuttanut.


Oletko lukenut postauksen itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys ja pysyvä nautintaoikeus.


Vapaussodasta sisällissotaan

Sotaa 1918 on tutkittu monen sukupolven ajan. Mielestäni sinun ei kannata takertua sodan nimeen, sitä voi nimittää monella nimellä. Yleisesti kuulee puhuttavan sisällisodasta ja vapaussodasta. Neutraali nimitys samalle asialle on sota 1918. Historiallinen tosiasia on, että sodan lopputuloksena Suomi sai valtiollisen vapauden.

Suosittelen sinua tutustumaan sodan molempien osapuolten näkemyksiin. Se saattaa olla aluksi vaikeaa, mutta loppujen lopuksi kuitenkin hyödyllistä. Tarkoitukseni ei ole pahoittaa lukijoiden mieltä. Pidä mielessä, että nykyhetki on aina läsnä nimitettäköön sota-aikaa 1918 millä nimellä hyvänsä. 

Sodan aikainen tarpeeton väkivalta ja vuoden 1918 vankileirit ovat nykyisin tutkittuja aiheita ja hyvä niin. Yhteiskunta ja ihmisten arvot muuttuvat. Ymmärrys tapahtumiin kehittyy johonkin suuntaan jatkuvasti. Nykyisin sotaa tutkitaan ja sitä nimitetään sisällissodaksi. 

Sotasurmasampo 1914–1920, sotatapahtumiin liittyen. Kansallisarkiston tietokanta tässä!

Sisällissota – vapaussota. Blogissani käytän molempia nimityksiä tarkoituksella, riippuen  asiayhteydestä. Miksi teen näin, selviää Sinulle kun luet muutaman postaukseni. Esimerkkinä, perinneyhdistykset käyttävät oman toimintansa mukaista nimeä sodasta 1918 omassa viestinnässä ja tapahtumissa. Vapaussodasta opinnäytteitä ja väitöksiä tehneet ovat tutkineet sotaa sisällissotana jo usean vuosikymmenen ajan. 


Vastauksia historian kysymyksiin voit etsiä vaikka oheisista lähteistä.

Suosittelen tutustumaan Hannulan ja Donnerin teosten lisäksi paikallishistorioihin ja kyläkirjoihin. Historian tutkimusmatkalle voi lähteä haluamastaan kohdasta. Omalla kohdallani käteen osui Vapaussodan historioitsija Hannulan teos vuosia sitten. Aloitin oman vapaussota ja sisällissota harrastukseni Pohjois-Hämeestä, valkoisten Länsirintamalta. 

  • Punainen ja valkoinen Asikkala, Lauri Muranen, Raamattutalo Oy, Pieksämäki 1998
  • Rauhan ja sodan Asikkala vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja elämää Asikkalassa 1917–1944
  • Padasjoen historia elämää Päijänteen rannalla, Ahtiainen Pekka
  • Okeroisten kyläkirja, Irma Willman, Esa Print Oy 2010
  • Länsi-Hollolan kyläkirja, Pauli Helen, Lammi-Paino 2002
  • Taistelu Lahdesta 1918, Hannu Takala, Lahden museot 2008
  • Jääkärikirja, Markku Onttonen, Gummerus Kustannus Oy 2012
  • Jääkärien tarina, Olof Enckell, Otavan Kirjapaino 2005
  • Viipuri 1918, Teemu Keskisarja, Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki 2013

Teokset ovat sodan tapahtumahistorioita ja ne eivät käsittele vankileirejä, kenttäoikeuksia tai oikeudenkäyttöä. Ne on luonnollisesti vain murto-osa koko aiheen lähdemateriaalia.


Vapaussodan 10 kohdetta, joihin tutustuin 2019

Vapaussodan 1918 Kuhmoisten taistelu 10.3.1918 Poikkijärvellä. Puolustuksessa Poikkijärvellä oli ruotsalaisen kapteeni A. Wingen johtama Pohjois-Hämeen III pataljoona ja Uudenmaan rakuunarykmentin 2. eskadroona. Valkoisten joukkojen vahvuus oli 10.3 käydyssä taistelussa noin 800 miestä.

Punaisten vahvuus noin 1500 miestä. Punaiset olivat lähteneet 10.3 aamulla Vehkajärveltä valtaamaan Kuhmoisten kirkonkylää. Tavoite oli tämän jälkeen edetä Jämsään.

Poikkijärven kylätie Kuhmoisissa. Paikalla sijaitsivat Hämeen ryhmän puolustusasemat talvella 1918.

Vehkajärveltä, Sappeen suunnasta Tampereen tietä Poikkijärvelle edenneet punaiset joutuivat saarrostuksiin Putkistossa. Jämsän ryhmän komentaja eversti Wilkman johti Kuhmoisten puolustusta. Pohjois-Hämeen I pataljoonan lähti aamuyöstä 10.3 Kuhmoisten kirkolta Vehkajärvelle.

Pataljoonaa johti kapteeni Kalm. Pataljoona kiersi Längelmäelle johtavaa Oriveden tietä punaisten selustaan. Pataljoonaan kuului kolme komppaniaa, vahvuus oli noin 300 miestä ja kolme konekivääriä.

Vapaussodan muistomerkki Putkistossa Kuhmoisissa. Teksti ”Vapauden puolesta Kuhmoisten taistelu 10.3.1918. Se sijaitsee Sipiläntien ja Varsimäentien risteyksessa 1,5 km Nelostieltä Tampereen suuntaan.

Vapaussota Padasjoella, ”Hämeen Lukko” piti Kuhmoisissa

Maaliskuun alussa 3.3.1918 punaisten sotajoukkojen ylipäällikkö Eero Haapalainen ja apulaisensa eversti M.S. Svetshnikov antoivat käskyn aloittaa uusi yleishyökkäys. Käsky annettiin venäläisille vapaaehtoisille sotilasosastoille ja Suomen Punaiselle Kaartille. Päätavoite oli mm. Haapamäen–Pieksämäen radan valtaaminen. Kuhmoisten taistelu 10.3 liittyi tähän punaisten operaatioon, joka johti punaisten tappioon Vehkajärvi–Kuhmoinen suunnassa. Tähän liittyy sanonta ”Hämeen Lukko”.

Hämeen rintamalla valkoiset aloittivat 15. maaliskuuta hyökkäysvaiheen. eversti Wilkmanin johtama Jämsän ryhmä suuntasi Länkipohjaan ja Orivedelle. Pohjois-Hämeen I pataljoona eteni Kuhmoisista Toritun, Kellosalmen ja Arrakosken kautta Padasjoen kirkolle.

Vapaussodan muistomerkki sijaitsee Padasjoen kirkon pihalla.

Punaiset vetäytyivät kirkonkylästä Nyystölään 25. maaliskuuta. Padasjoen vanha puukirkko on palanut vuonna 1924. Nykyisen kirkon edessä on pyramidin muotoinen vapaussodan muistomerkki. Se on pystytetty Padasjoella kaatuneiden valkoisten muistoksi.

Vapaussota Asikkalassa

Pataljoonan päällikkö majuri Hans Kalm lähti joukkoineen Padasjoelta 14.4 kohti Vääksyn kapeikkoa. Kolmas komppania lähti Auttoisten kautta Evolle tarkoituksena edetä sen kautta Kurhilaan. Kurhilan hyvin varustettuja asemia puolusti 600 punaista ja kolme kanuunaa.

Kurhilan taistelun 15.4.1918 muistomerkki sijaitsee lähellä Evontien ja Kalminharjuntien risteystä Asikkalassa.
Taistelukaivantoja Kurhilassa, Asikkala.
Punaisten kaivattamia tasitelukaivantoja Nuorisoseurantalon tuntumassa. Kaivanto alkaa talon läheltä päättyen harjun eteläkärkeen.
Anianpellon taistelu 17.-18.4.1918 Vääksyssä. Vapaussodan muistomerkki paljastettiin Anianpeltoon 18.4.1928. Asikkala.

Aamuyöstä 16.4 punaiset perääntyivät Kurhilan ja Asikkalan kirkonkylän asemista Vääksyn kanavalle. Saman päivän iltana kanavan molemmat puolet olivat valkoisten miehittämiä. Seuraavana aamuna 1. komppania marssi Anianpellon kylään. Aamupäivällä 9.30 punaiset aloittavat Vääksyn takaisin valtauksen. Punaisten määrä arvioidaan 1800 mieheen, joista 400 Helsingin A-joukkoa. Taistelu kesti koko päivän ja läpi seuraavan yön.

Anianpellossa Vääksyn kanavalta 1 km itään on historiallinen Kustaa III männikkö. Paikalla on vanhaa mäntypuustoa ja se on ollut vanha markkinapaikka. Samalla paikalla on 17.–18.4.1918 käydyn taistelun muistomerkki Anianpellontien vieressä. Kuvassa paikka on keskellä peltoaukeaman laidassa.

Vapaussota Lusissa

Lusin taistelut liittyvät Heinolan valtausyrityksiin. Helmikuussa H. Hjalmrssonin ja M. Eklundin osastot ensimmäisen kerran yrittivät vallata kaupunkia. Heinola jäi edelleen punaisille.

Vapaussodan Lusin taistelut 9.3 ja 13.3.1918. Muistomerkki sijaitsee Lusintien nr. 140 (entinen viitostie) reunassa. Liikenteen jakajan kohdalla käännyttäessä Jyväskylään nr. 415 suuntaan.

Lusi oli liikenteellisesti tärkeä maanteiden risteyspaikka. Punaiset miehittivät sitä sodan alussa, mutta joutuivat vetäytymään Heinolan kirkonkylän asemiin. Muistomerkiltä pari kilometriä pohjoiseen on punaisten hautapaikka.

Punaisten riveistä kaatuneiden ja teloitettujen muistomerkki, Kiialankangas. Muistomerkki paljastettiin 1948. Paikalla sijaitsee 60:n henkilön joukkohauta. Sysmän suunnasta tulleet valkoiset valtasivat kylän, jolloin osa punaisista pakeni Kouvolan ja Heinolan suuntiin.

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Lusin ja Heinolan kyläkävely 22.9.2012.
Hautamuistomerkki Heinolan Lusissa. ”Tämän muistokiven alla lepää v:den 1918 kansalaissodassa vakaumuksensa puolesta kaatuneita ja teloitettuja. Noin 60 Suomen kansalaista.”

Vapaussota Orimattilassa

Loviisassa 7.4. maihin noussut vapaaherra, eversti Otto von Brandensteinin komentama 3. Kaartin Ratsuväkiprikaati eteni rannikolta pohjoista kohti. Tavoitteena Riihimäki–Lahti–Pietari rautatien katkaiseminen. Orimattilassa noin 500 punaisen puolustus hajosi tunnissa, kun saksalaisten vahvennettu polkupyöräkomppania hyökkäsi kylään.

Vapaussodan muistomerkki Orimattilassa.

Länsiarmeija Tampereen valtauksen jälkeen 7.4

Saksalaisen Itämeren divisioonan noustua maihin Hangossa 3. huhtikuuta ja samaan aikaan punaisten puolustuksen murtuminen Tampereella käynnisti sodassa uuden vaiheen. Kenraalimajuri von der Goltzin prikaatit noin 9000 miestä etenivät Helsingin suuntaan ja valtasivat sen 13. huhtikuuta.

Tältä paikalta nykyisessä Leinolassa ylipäällikkö esikuntineen seurasi Tampereen valtausta huhtikuussa 1918.

Tuulos, Syrjäntaka

Syrjäntakana Tuuloksessa kaatuneiden saksalaisten muistomerkki. Muistomerkki näkyy hyvin tielle nr. 10, Tuuloksentie.
Tuuloksessa Syrjäntakana kaatuneiden punaisten muistomerkki. Syrjäntaan kylän tuntumassa, Pannujärventieltä viitoitus Mäntytielle, VPK -talon kohdalta.
Vapaussodan muistomerkki Tuuloksessa Syrjäntakana. Sijaitsee taajaman keskustassa seurakuntakeskuksen pihalla.
Muistomerkin yhteydessä venäläinen tykki malli 1902.

Vapaussota Lahdessa

Punaiset kokivat pahan tappion menettämällä Lahden 19.4.1918. Brandensteinin osastoon kuulunut polkupyöräpataljoona valtasi ratatieaseman. Punaiset puolustivat kaupunkia Salpausselän harjuilta aina huhtikuun lopulle asti. Eversti Otto von Brandenstein.

Kaatuneiden saksalaisten muistomerkki Lahden vanhalla hautausmaalla. Brandensteinin prikaatin saksalaisia kaatui Lahden taisteluissa 74 sotilasta.

Lahdessa on monta muistomerkkiä koskien vuotta 1918. Keskeisellä paikalla kaupungin talon edessä on vapaudenpatsas. Saksalaisten hautamuistomerkki on Radiomäenkadulla, vanhalla hautausmaalla.

Punaisilla on kaksi huomattavaa monumenttia. Ne liittyvät Lahden suuriin vankileireihin. Lahteen koottiin noin 30 000 vankia, sen jälkeen kun punaisten länsiarmeija antautui Lahden länsipuolella käydyissä taisteluissa. Lahdessa kuolleiden punaisten muistomerkki on Hennalassa. Punaisten vankien muistomerkki on Fellmanninpuistossa.

Vapaussota Hämeessä loppui Hollolan saarrostukseen

Tampereen valtauksen jälkeen 6.4 oli punaisten länsiarmeija perääntynyt itään. Kokemäenjoenlaaksosta ja Varsinais-Suomesta oli perääntymässä tuhansittain joukkoja perheineen kohti Pietarin rataa.

Huhtikuussa 1918 käytiin selviytymiskamppailua elämästä ja kuolemasta. Maanteille ahtautui pakolaisjoukkoja, joiden mukana oli sadoittain hevosia, rattaita täynnä vanhuksia ja lapsia. Kuva Hämeenkosken Etolasta Kaunkorpeen Hollolaan johtavalta maantieltä.

Huhtikuussa Hämeenlinnan, Hauhon, Tuuloksen, Lammin ja Hollolan maantiet täyttyivät pakenevista joukoista. Osa punaisista valitsi reitin Hämeenkoskelta Etolan–Kaunkorven–Kastarin kautta yrittäen Hollolan kirkolle tai Asikkalaan. Osa pyrki eteläistä reittiä käyttäen Huljalan–Maatian kautta Kärkölän suuntaan.

Punaisten eteneminen päättyi lopullisesti Tenhiälän aukeille. Valkoisten ja saksalaisten osastot olivat sulkeneet kulkuyhteydet Hatsinassa, Toivolassa ja Sairakkalassa. Arviolta noin 15 000 punaista antautui 1.5.1918 mennessä Länsi-Hollolassa.

Hämeenkoskelta ja Kastarista johtava maantie Hollolaan, edessä näkyy Sairakkalan järvi.

Vapaussodan muistomerkkejä

Nastolan Ruuhijärvellä on Arttur Pällin muistomerkki tien nr. 3134 vieressä noin 1 km Vuolenkosken suuntaan. Pälli oli maanviljelijä, sodan osapuoli; valkoinen.

Punaisten muistomerkki, Hollola Parinpelto. Sijainti; kotiseutumuseon pohjoispuolella Parinpellontietä n. 500 metriä.

Punaisten muistomerkki Vuolenkoskella (tie nr. 363) sijaitsee urheilukentän ja koulun lähellä Herrojentiellä.

Jaalan hautausmaalla on kolmen vapaustaistelijan hautakivi.

Artturi Pällin muistomerkki Järvistentiellä.
Hautamuistomerkki Hollolan kirkolla. Sijaitsee kotiseutumuseon pohjoispuolella Parinpellontietä 500 metriä.
Punaisten muistomerkki Vuolenkoskella.
Vapaussodan hautamuistomerkki Jaalan hautausmaalla. ”Kodin ja Isänmaan puolesta.”

Vapaussota Pohjois-Kymenlaaksossa

Kouvola oli 100 vuotta sitten pieni asemakylä, mutta tärkeä rautatiensä vuoksi. Kouvola syntyi tehtaan tarpeisiin. Kuusankoskella sijaitsi suuri paperintuottaja Kymin Osakeyhtiö. Kymenlaaksossa oltiin kumouksen eturintamassa. Punakaartin Kymintehtaitten rykmentti oli järjestäytynyt Kuusankoskella.

Talvella 1918 Kymenlaakso, Kouvola, Luumäki ja Hamina jäivät kumouksellisten ja punakaartien hallintaan. Valkoinen vihollinen ja rintamalinja oli Mäntyharjulla ja Hillostensalmella. Merkittäviä taisteluja ei Kouvolassa koskaan käyty, toukokuun alussa valkoiset valtasivat kaupungin.

Kouvolan historia sodan 1918 ajalta on surullinen.

Kouvolassa punaiset surmasivat valkoisia enemmän kuin millään muulla paikkakunnalla. Kun valta vaihtui, velat maksettiin ja korkojen kanssa: haudat tyhjennettiin ja täytettiin uusilla uhreilla, punaisilla.

Mirja Turunen, Veripellot Sisällissodan surmatyöt Pohjois-Kymenlaaksossa 1918, Atena Kustannus Oy 2005.

Kouvolassa teloitettuja tai surmattuja kertyi yhteensä n. 250, valkoisia 125 ja punaisia 123. Luvut on kirjan Veripellot sivulla 297.

Muistomerkki on Kouvolassa. Laatassa on teksti. ”Keväällä 1918 tällä paikalla surmattiin 80 maamme itsenäisyyttä ajavaa kansalaistamme.”
Taisteluhaudat Lyöttilän kylässä Iitissä. Näissä asemissa ei koskaan taisteltu.

Huhtikuussa punaisten Tampereen tappion jälkeen paine alkoi näkymään Etelä-Suomessa. Heinola, Lahti ja Kouvola olivat olleet helmikuusta alkaen punaisten ja vallankumouksellisten hallinnassa.

Saksalaisten prikaati nousi Loviisassa maihin ja eteni Lahti–Kouvola radalle 19.4. Valkoisten osasto Kalm oli edennyt Kuhmoisista Päijänteen länsipuolta Anianpeltoon ja Asikkalan Vesivehmaalle 20.4. Tämän seurauksena punaisten rintama murtui Heinolassa ja Vierumäellä. Pohjoisesta Lusin suunnalta valkoiset miehittivät punaisten jättämän Heinolan.

Vapaussodan muistomerkki, Iitti.
Vapaussodan muistomerkki, Iitti.

Punaiset jättivät Heinolan ja suuntasivat Kouvolan. Osa Vierumäki–Iitti maanteitä tai Konniveden pohjoispuolelta Jaalan kautta.

Sisällisota kirjoissa

Sisällissodan kirjallisuutta. Kauhun aika…Kauhun kevät…Tampere tulessa…Heinola 1918…Kansakoulunopettajat ja kapina…Kenttäoikeudet ja välittömät rankaisutoimet…Veripellot Sisällissodan surmatyöt… Blogi postaus yhtä oikeaa vastausta ei ole.

Mitä pidit artikkelista, mitä ajatuksia tai kysymyksiä postaus herätti?

Lähetä sähköpostia yksityisesti tai kommentoi Facebookissa. Kiitos etukäteen!

Jaa tämä artikkeli

Tagged